Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vi ska skiljas, hur går en bodelning till?

Bodelningsavtal kan upprättas när det är en separation mellan äkta makar/sambos.

  • En kopia av bodelningsavtalet skickas till Riksbyggen i Västerås.
  • Om förvärvare inte är medlem ska ansökan om medlemskap bifogas.
  • Viktigt att det framgår vem som ”får” bostadsrätten.
  • Ingen köpeskilling.

Arv- och bouppteckning

När någon av ägarna till bostadsrätten har avlidit kan det vara aktuellt med en överlåtelse genom arv/arvskifte.

När en bostadsrätt ska skiftas vid ett arv ska alltid:

1. Hela den registrerade bouppteckningen från Skatteverket och eventuellt arvskifte, testamente och fullmakter skickas till:

Riksbyggen Servicecenter
Box 540
721 09 Västerås

Att skicka en kopia är okej.

2. Om arvtagaren inte är delägare/medlem i föreningen ska ansökan om medlemskap bifogas.

3. Vid försäljning av lägenhet i dödsboets namn behövs alla dödsbodelägares underskrift.

Görs överlåtelsen i två steg (först föra över lägenheten till dödsbodelägare och sedan sälja i deras namn) blir det två överlåtelseavgifter.

Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.