Vi ska skiljas, hur går en bodelning till?

Bodelningsavtal kan upprättas när det är en separation mellan äkta makar/sambos.

  • En kopia av bodelningsavtalet skickas till Riksbyggen i Västerås.
  • Om förvärvare inte är medlem ska ansökan om medlemskap bifogas.
  • Viktigt att det framgår vem som ”får” bostadsrätten.
  • Ingen köpeskilling.

Arv- och bouppteckning

När någon av ägarna till bostadsrätten har avlidit kan det vara aktuellt med en överlåtelse genom arv/arvskifte.

När en bostadsrätt ska skiftas vid ett arv ska alltid:

1. Hela den registrerade bouppteckningen från Skatteverket och eventuellt arvskifte, testamente och fullmakter skickas till:

Riksbyggen Servicecenter
Box 540
721 09 Västerås

Att skicka en kopia är okej.

2. Om arvtagaren inte är delägare/medlem i föreningen ska ansökan om medlemskap bifogas.

3. Vid försäljning av lägenhet i dödsboets namn behövs alla dödsbodelägares underskrift.

Görs överlåtelsen i två steg (först föra över lägenheten till dödsbodelägare och sedan sälja i deras namn) blir det två överlåtelseavgifter.

Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.