Vad kan jag renovera själv och var behöver jag anlita proffs i min bostadsrätt?

Alla ombyggnader som görs i lägenheten ska utföras fackmannamässigt. Vad gäller uttrycket "fackmannamässigt" betyder det inte att arbetet måste utföras av en fackman på området. En lekman kan också utföra fackmannamässiga arbeten. Det viktiga är att arbetet utförs lika bra som om en fackman hade gjort det, vad gäller arbetet i sig såväl som materialval och liknande.

Exakt vad som är fackmannamässigt beror på vilken typ av arbete det handlar om. Arbetet ska utföras i enlighet med de krav på kompentens och kvalitet som gäller inom den aktuella branschen.

Gäller det förhållandevis enkla jobb som att måla och tapetsera kan många säkert göra ett nästan lika bra arbete som ett proffs. El-arbeten och arbeten i våtutrymmen, som badrum och tvättutrymmen, är förknippade med fler risker. Skulle man missa något och olyckan är framme med exempelvis fuktskador som följd, riskerar man att ersättningen från försäkringsbolaget kraftigt reduceras eller helt uteblir.


Betala inte arbeten "svart"

I detta sammanhang kan det vara på sin plats att kraftfullt varna för ”hantverkare” som jobbar utan kvitton, det vill säga "svart". Skulle en olycka hända är det omöjligt att styrka vem som gjort arbetet och därmed bär ansvaret. Det kan medföra att det i slutändan blir du själv som får stå för alla kostnader.

Var hittar jag de regler som gäller i min förening?

Vilket ansvar har jag som bostadsrättsinnehavare och vad har jag för rättigheter?

Får jag måla och tapetsera om i hyresrätten?

Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.