Får en arvtagare under 55 år fortsätta äga en lägenhet i Bonum?

Ja, om det är make/maka som har ärvt.

Sedvanlig medlemskapsprövning ska ske vid övergång genom bodelning, arv, testamente eller liknande. Detta innebär som huvudregel att medlemskap kan nekas om inte arvingen uppfyller medlemskapsvillkoren, t.ex. är under 55 år (se dock undantag nedan). Nekas medlemskap får föreningen uppmana arvingen att inom 6 månader från uppmaningen visa att bostadsrätten överlåtits till någon som kan antas som medlem och vilken har sökt medlemskap. Görs inte detta kan föreningen ansöka om tvångsförsäljning av bostadsrätten för arvingens räkning.

Undantag från ovan är när bostadsrätten övergår till make/make (bostad och lokal) samt vad gäller bostäder även till annan närstående person som varaktigt sammanbott med den avlidne. I sådant fall får medlemskap endast vägras om det enligt stadgarna krävs att förvärvaren ska tillhöra viss sammanslutning eller uppfylla annat liknande villkor och det skäligen kan krävas att förvärvaren uppfyller villkoret. Om det är omöjligt för förvärvaren att uppfylla villkoret eller om det skulle innebära en orimlig ekonomisk prestation att uppfylla villkoret ska inte medlemskap nekas. Detta innebär att make eller annan som varaktigt sammanbott med den avlidne har rätt att bli medlem även om denne är under 55 år. Annan arvinge som inte avser att bo i lägenheten eller är under 55 år kan nekas medlemskap.

Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.