Till senaste kommentaren

Parkering – felparkerade fordon


Allmänt
Detta faktablad utgör ett av flera om parkering. Se även övriga faktablad.

Parkeringsböter
Handlar det om fordon i bruk som felparkeras har föreningen rätt att ta ut en kontrollavgift.
Enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering får en fastighetsägare ta ut en kontrollavgift om ett fordon parkerats inom ett område i strid mot ett förbud eller villkor. Det krävs då att fastighetsägaren tydligt har angett förbudet eller villkoren genom skyltning på platsen. Det enklaste är att kontakta ett parkeringsbolag. Efter att ha skrivit ett avtal med ett parkeringsbolag så ordnar bolaget de skyltar som behövs. Avtalen kan utformas på olika sätt, i vissa fall får p-bolaget kontrollavgiften och i andra fall listar bolaget felparkerare efter anmälan och tar ut en särskild avgift efter besök på platsen medan fastighetsägaren får kontrollavgiften.

Om boende parkerar på besöksparkering kan föreningen informera felparkerarna om att de gör sig skyldiga till brottet egenmäktigt förfarande, och att föreningen överväger att anmäla detta till polisen om parkeringen inte upphör. Det förutsätter att det klart framgår att parkeringen är avsedd för besökande. Det torde inte heller bedömas som brottsligt om föreningen inte agerat i liknande fall.

Flytt av fordon
Gäller det skrotbilar eller bilar som står uppställda under längre tid kan flytt av fordonet bli aktuellt. Bostadsrättshavare och övriga har endast rätt att parkera på plats avsedd för parkering och enligt de villkor föreningen uppställt för parkeringen. Står ett fordon felparkerat har föreningen dock inte rätt att flytta fordonet på egen hand, se nedan. Först bör föreningen tala med felparkeraren, förutsatt att det är känt vem personen är. Innan begäran om bortforsling sker bör föreningen även skicka en skriftlig rättelseanmaning till fordonets ägare.

Enligt lagen om flytt av fordon i vissa fall gäller följande. Om bilen varit parkerad i minst sju dygn i strid med parkeringsförbud eller parkeringsvillkor som markägaren (föreningen) meddelat, vilka tydligt tillkännagivits genom skyltning, så får bilen flyttas. Detsamma gäller även om inga villkor eller förbud meddelats men bilen varit parkerad minst sju dygn i följd efter det att markägaren underrättat ägaren om att bilen inte får vara parkerad på platsen. Får man inte tag på bilens ägare får den flyttas en månad efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta bilägaren om att bilen inte får vara parkerad på den aktuella platsen. Markägaren ska kunna visa att fordonsägaren underrättats om att fordonet inte får vara parkerat på platsen, eller om fordonets ägare inte anträffas, visa när försöken att underrätta denna påbörjades.

Om förutsättningarna ovan är uppfyllda kan föreningen kontakta polisen (i vissa fall kan även kommunen eller Transportverket vara ansvarig myndighet) för att få hjälp med bortforsling. Det är i första hand ägaren som ska stå för kostnaderna för flyttningen av fordonet. Kostnader som av någon anledning inte kan tas ut av ägaren ska betalas av kommunen eller den markägare som begärt flyttningen. Föreningen kan alltså i sista hand bli skyldig att betala för bortforslandet av fordonet.

Sammanfattning
Föreningen bör tala med felparkerare och, om samtal inte hjälper, skicka rättelseanmaning. Felparkerade fordon kan bötfällas med stöd av lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Enklast är att ta hjälp av ett parkeringsbolag. Om fordonet står felaktigt uppställt under längre tid kan flytt av fordonet bli aktuellt. Föreningen får inte flytta fordonet på egen hand utan måste kontakta polisen eller annan ansvarig myndighet.

Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Vi har fått P-böter på bilen, parkerad vid boendet på Annerovägen i Helsingborg. Med motivering att jag inte flyttat den på 24 tim.trots att jag har parkeringstillstånd. Är det verkligen rätt??
  J
 • Hej J!

  Det låter inte rätt att du ska få en parkeringsbot om du har ett parkeringstillstånd.

  har ni fått information om era parkeringstillstånd, vad det är för regler som gäller kring dessa? Finns det någon skylt med regler uppsatta i ert område? Skulle det inte göra det inte det kan du höra med din bostadsrättsförening om vad dem har för regler. Bor du i en hyresrätt kan din förvaltare svara på frågor kring reglerna.

  Vill du kan du även ringa upp parkeringsbolaget och höra varför du har fått en parkeringsbot.

  Saknar du kontaktuppgifter till din bostadsrättsförening eller din förvaltare om du bor i en hyresrätt, kan vi hjälpa dig att ta fram detta. Vänligen kontakta oss via formuläret, längst ner på sidan här  eller ringa oss dygnet runt på 0771-860 860.

  Sanna Kundkommunikatör
 • Hur gör man om ett fordon har parkerat på den parkeringsplatsen jag hyrt av Riksbyggen? I detta fall är det den som har rutan bredvid mig som parkerat på min ruta.
  Pontus
 • Hej Pontus!

  Om ett fordon står felparkerat på din parkeringsplats så kan man vända sig till parkeringsbolaget, information ska i så fall finnas på området.

  Om det saknas parkeringsbolag eller om det inte hjälper, så kan du vända dig till styrelsen om du bor i en bostadsrättsförening.

  Om du bor i en hyresrätt som förvaltas av Riksbyggen så kan du vända dig till ansvarig förvaltare.

  Behöver du kontaktuppgifter till styrelsen eller förvaltare så är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-860 860 eller fylla i formuläret längst ned här.
  Johanna Kundkommunikatör
 • Hej
  Vi har en besöksparkering med tre platser. Det har skett en generationsväxling så nu bor flera unga personer i våra lägenheter. Några av dessa har pojk-resp flickvänner som kommer och bor över två-fem dagar var och varannan vecka och då blockerar de få besöksparkeringar vi har. t ex så kan inte hemtjänsten längre parkera nattetid när de kommer till brukare i våra hus. Tips på åtgärd? Samtal med berörda har ingen verkan. Skall vi sätta upp "Parkering max 24 timmar"-skylt?
  Ulf
 • Hej Ulf!

  Det är bra att informera att besöksparkering innebär max 24 timmars parkeringstid. Detta kan föreningen skicka ut eller sätta upp i trapphuset som information till de boende.

  Om ni har ett parkeringsbolag rekommenderar jag att ni ringer dem ifall reglerna inte sköts.

  I annat fall behöver du tala med styrelsen och be att dem diskutera fram en åtgärd vad man borde göra härnäst.

  Sitter du själv i styrelsen och vill ha tips, ta kontakt med er kundansvarige som kan ge er tips på ni kan göra.


  Sanna Kundkommunikatör
 • Följdfråga om 24-timmars parkering; räcker det att en bil typ bara flyttas till P-rutan jämte för att en ny 24-timmars period skall påbörjas? Om så är fallet hur kan man komma åt detta?
  Ulf
 • Hej igen!

  Jättebra fråga, jag vågar dessvärre inte svara på detta då det handlar mer om en juridisk fråga. Vänligen ta kontakt med din styrelse som får driva frågan vidare med kundansvarige och som kan ta hjälp av våra jurister om han/hon inte har svaret direkt.
  Sanna Kundkommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.