Hur varmt bör det vara i gemensamma utrymmen som trapphuset och samlingslokalen?

Det är inte reglerat i bostadsrättslagen hur varmt det ska vara i föreningens fastighet, varken rörande boarea eller biytor. Enligt miljöbalken har föreningen, i egenskap av fastighetsägare, en skyldighet att se till att ”inomhustemperaturen inte medför olägenheter för människors hälsa”.

För att få reda på vilken preciserad temperatur som avses med detta kan föreningen använda sig av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus.

Folkhälsomyndigheten: Temperatur inomhus

Folkhälsomyndigheten: Föreskrifter och allmänna råd om temperatur inomhus

Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.