Till senaste kommentaren

Hur ser processen ut för överlåtelsehantering, när kan jag förvänta mig återkoppling?

En överlåtelse är en övergång av äganderätt eller av rättigheten att nyttja någonting som ägs av någon annan. Överlåtelse kan ske till exempel genom köp, byte eller gåva.

Överlåtelse via privat försäljning av bostaden hos Riksbyggen
Tre överlåtelseavtal ska skrivas, ett till säljaren, ett till köparen och ett originalavtal som skickas till Riksbyggen. Vi vidarebefordrar handlingarna till föreningen för beslut. Om ni använder ett annat överlåtelseavtal än Riksbyggens behövs en separat ansökan om medlemskap.

Säljare och köpare meddelas föreningens beslut per brev.

Överlåtelse via försäljning av bostaden via mäklare
 • Mäklaren upprättar överlåtelseavtal, hanterar handpenning och kontaktar banken.
 • Mäklaren skickar in originalavtalet samt kompletterande handlingar (exempelvis fullmakt, bouppteckning, anställningsbevis) till Riksbyggen.
Överlåtelse av bostadsrätt som gåva
Vid gåva är det aldrig några pengar inblandade/någon köpeskilling eftersom bostadsrätten då överlåts just som en gåva.

 • Ett gåvobrev ska upprättas och skickas i original till Riksbyggen.
 • Överlåtaren kan skriva ett eget gåvobrev men det finns också att köpa på bokhandeln.
Om gåvotagaren inte är medlem ska ansökan om medlemskap bifogas.

Överlåtelseavgift?
När du köper eller säljer en lägenhet tar Riksbyggen ut en administrativ avgift enligt föreningens stadgar.

Av bostadsrättsföreningens stadgar framgår att föreningen äger rätt att ta ut en överlåtelseavgift på 2,5 procent av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs årligen av SCB på uppdrag av regeringen. Prisbasbeloppet varierar från år till år.

Överlåtelseavgiften debiteras säljare eller köpare beroende på vad som framgår av föreningens stadgar.

Vad är viktigt att tänka på vid en överlåtelse hos Riksbyggen
Det här ska skickas till Riksbyggen:

 • Vid köp – ett original av avtalet.
 • Vid arv – en kopia på hela bouppteckningen och eventuellt testamente.
 • (Bouppteckningen måste vara registrerad hos Skatteverket)
 • Vid bodelning – ett original av bodelningsavtalet.
 • Vid gåva – ett original av gåvobrevet. Viktigt är även att ta reda på vem som enligt bostadsrättsföreningens stadgar är skyldig att betala överlåtelseavgift.
Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej! Jag har sålt min lägenhet. Avtalet är skrivet med köparen och  mäklaren har skickat avtalet till till Riksbyggen som sedan skickar till ordförande i föreningen. Detta skickade mäklaren igår, men hur länge tar det för Riksbyggen att hantera detta samt skicka ut till föreningen för godkännande av medlem?
  daniel runhagen
 • Hej Daniel!

  Från det att mäklaren har skickat in alla väsentliga dokument till oss på Riksbyggen, vilket görs digitalt så har vi generellt upp till 5 handläggningsdagar innan styrelsen får underlaget till sig för beslut (också digitalt)

  Styrelsen har sedan upp till 4 veckor på sig att delge besked och mäklaren får notis om detta i samma stund besked inkommer.
  Jacob Kundkommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.