Hur kan jag minska brandrisken i bostaden?


Checklista för en tryggare bostad:
 • Varje bostad bör ha minst en brandvarnare. Helst fler!
 • Testa att din brandvarnare fungerar och var noga med att byta batterier.
 • Inga klämda sladdar, glapp i kontakter eller blinkande lysrör bör finnas i bostaden.
 • Ha inga levande ljus på TV:n.
 • TV:n ska stå fritt, inte vara inbyggd eller övertäckt.
 • TV:n bör stängas av manuellt med knappen på apparaten, inte bara med fjärrkontroll.
 • Tändstickor och tändare bör förvaras utom räckhåll för barn.
 • Kontakten ska dras ur när du använt bryggare och andra elektriska apparater.
 • Inga maskiner bör vara igång när du lämnar bostaden.
 • Förvara inte brandfarliga vätskor i källare eller på vind.
 • Spisfläkt och filter bör hållas rena från fett.
 • Samla inte skräp och tidningar i trapphus, källare eller på vind.
 • Sopluckorna i trapphuset ska vara stängda.
 • Dörrar till förråd, källare och vind ska vara låsta.
 • Alla i familjen bör vara insatta i hur de kan förebygga brand och hur de bör agera i fall att det börjar brinna.
 Om det börjat brinna 
Om du upptäcker att det brinner kan en snabb insats rädda liv. Nyckelorden är:

Rädda - Varna - Larma 112 – Släck 
 • Viktigast är att sätta alla människor i närheten i säkerhet. Rädda dem som är i direkt fara, och varna andra.
 • Kryp under röken.
 • Om det brinner någon annanstans i fastigheten och trapphuset är rökfyllt bör du invänta direktiv från Räddningstjänsten innan du lämnar lägenheten.
 • Brinner det i någons kläder, se till att snabbt få ner personen på golvet och försök kväva elden med en filt, eller genom att rulla personen fram och tillbaka.
 • Om det brinner i en kastrull, flytta den från plattan och kväv elden med ett lock. Häll aldrig vatten i brinnande margarin eller olja, då uppstår som en explosion.
 • Om det brinner i TV:n eller andra elektriska apparater, dra ur kontakten. Släck med handbrandsläckare eller vatten.
 • Stäng dörren om branden om du märker att den är för stor för dig att släcka.
Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.