Får en medlem i bostadsrättsföreningen ha två lägenheter?

Vad gäller själva köpet har föreningen inget att säga till om – det är en sak mellan säljare och köpare. Däremot har föreningen rätt att neka en köpare att bli medlem i föreningen om förutsättningarna för medlemskap inte är uppfyllda.

Nekas medlemskap är köpet ogiltigt. I detta fall blir det dock inte fråga om någon medlemskapsprövning vid förvärv av den andra bostadsrätten eftersom personen redan är medlem i föreningen. I ett sådant fall har föreningen således inte någon möjlighet att hindra en presumtiv köpare även om denne inte har för avsikt att bo i lägenheten. Det finns heller inte något i bostadsrättslagen eller Riksbyggens normalstadgar som säger att en person inte får ha mer än en bostadsrätt.

Kan personen i så fall hyra ut den ena i andra hand?
Om bostadsrättshavaren inte bor i lägenheten kan det röra sig om en andrahandsupplåtelse. Om ingen person bor i lägenheten är det inte någon andrahandsupplåtelse. Då handlar det istället om att lägenheten står tom. Det är normalfallet inte grund för uppsägning, såvida inte lägenheten lämnas utan tillsyn.

Är det däremot så att andra personer bor i lägenheten rör det sig om en andrahandsupplåtelse. För att upplåta en lägenhet i andra hand krävs styrelsens samtycke, alternativt hyresnämndens tillstånd. Otillåten andrahandsupplåtelse kan vara grund för förverkande av nyttjanderätten till bostadsrätten.

Läs gärna mer om riktlinje för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand här 

Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.