Får en bostadsrätt stå oanvänd under en längre tid?

Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet är att den ska användas för permanent boende såvida inte annat anges i upplåtelseavtalet.

Bostadsrättshavare som använder lägenheten i strid med avsett ändamål är skyldig att på tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. Föreningen får dock endast åberopa avvikelser av avsevärd betydelse för föreningen eller annan medlem.

Om bostadsrättshavaren i övrigt sköter sina förpliktelser mot föreningen så kan inte den omständigheten att lägenheten står tom anses vara av sannolik betydelse för föreningen. Detta givetvis under förutsättning att lägenheten "tittas till" med jämna mellanrum.

Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.