Till senaste kommentaren

Vad gäller vid bredband, telefoni, fiber med mera?


Styrelse- eller stämmobeslut?
Vad gäller kollektivanslutning till nya tjänster saknas lagregler och praxis om hur sådana beslut ska fattas. Enligt Riksbyggens normalstadgar (från 2014) krävs emellertid stämmobeslut vad gäller nyanslutning till bredband/telefoni/TV etcetera. I tidigare normalstadgar är frågan inte reglerad, men vi menar att stämmobeslut krävs även med gamla stadgar, eftersom det inte handlar om en löpande förvaltningsåtgärd. Beslutet fattas, sannolikt, med enkel majoritet.

Ändring av lägenhet
Ovan förutsätter att inga tekniska installationer behöver göras i de enskilda lägenheterna. Krävs mer än obetydliga tekniska installationer i de enskilda lägenheterna, till exempel montering av utrustningsskåp, kan det ses som en ändring av lägenheterna. Ändring av lägenhet kräver formellt samtycke av samtliga som berörs, det vill säga alla bostadsrättshavare i detta fall. Alternativt kan beslut fattas på föreningsstämma med 2/3-dels majoritet hos de röstande samt hyresnämndens godkännande.

Av ny rättspraxis följer emellertid att, för det fall att en del av en lägenhet bara byts ut (det kanske redan finns någon form av uttag för tv etcetera), och den fysiska förändringen av lägenheten är liten eller försumbar kan det räcka med att stämman fattar beslutet med enkel majoritet. Hyresnämndens godkännande behövs då inte. Rättsläget är dock oklart vad gäller hur stor ändring det ska vara fråga om för att det ska ses som en ändring av lägenheten.

Föreningen kan i osäkra fall alltid ansöka om godkännande av stämmobeslutet hos hyresnämnden. Anser hyresnämnden att det är fråga om en ändring av lägenheterna så kommer nämnden att pröva ärendet i sak, det vill säga ta ställning till om stämmobeslutet ska godkännas eller inte. Anser hyresnämnden däremot att det inte är fråga om en ändring av lägenheten kommer ansökan avvisas, vilket innebär att ärendet inte prövas i sak. Om ansökan avvisas kan man dra slutsatsen att föreningen själv får besluta om installationerna i lägenheterna.

Debitering
Vill föreningen debitera alla lägenheter samma summa för tjänsterna krävs att föreningen har Riksbyggens normalstadgar eller andra stadgar med bestämmelser om särskild debitering. Saknas sådan bestämmelse måste kostnaden bakas in i årsavgiften, vilken normalt fördelas på insats eller andelstal. Sistnämnda fall innebär i praktiken att de med stora lägenheter får betala mer än de med mindre lägenheter.

Sammanfattning
Beslut om nyteckning av gruppavtal för bredband med mera fattas på föreningsstämma med enkel majoritet av de röstande. Stämmobeslut är krav enligt Riksbyggens normalstadgar. Krävs mer än obetydliga installationer i de enskilda lägenheterna kan det ses som ändring av lägenhet. Då krävs samtycke från samtliga berörda bostadsrättsinnehavare, alternativt 2/3-dels majoritet samt hyresnämndens godkännande. Debitering av tjänsterna kan ske genom bestämmelsen om särskild debitering i Riksbyggens normalstadgar. Alternativt kan kostnaden bakas in i årsavgiften, fördelat på insats eller andelstal.

Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hur kan Riksbyggen tillåta/godkänna att styrelsen för en nybyggd bostadsrättsförening tecknar ett låst avtal med Telia utan att först meddela de nya medlemmarna.
  Vi har fått besked om att det är Telia som ska leverera fiberuppkopplingen till vårt område. Vi har också informerats om att det kommer att vara Telia som levererar Bredband, TV och telefoni till husen. Vi har dock inte informerats om att fibernätet är slutet och att vi boende inte har rätt att välja andra leverantörer av t.ex. TV. Är detta inte konkurrenshämmande?  

  Kerstin Brögger
 • Hej Kerstin!

  Vad som gäller kring avtal som föreningen tecknar har vi dessvärre ingen information om här. Det du kan göra är att vända dig till den kundansvarige som arbetar på Riksbyggen för er förening. För att ta reda på vem det är så går det bra att mejla till: info@riksbyggen.se. Beskriv ärendet samt dina person- och kontaktuppgifter. Det går också att nå oss på telefon 0771-860 860 dygnet runt så hjälper vi dig.
  Johanna Kundkommunikatör
 • Vad händer om din hyresbostad inte har någon förening? Vi har bara Riksbyggen att hantera och vill inte ha telia (Källby, Lund)


  Fiona Mulvey
 • Hej Fiona!

  Om du bor i en hyresrätt och vill se över vad det finns för alternativ till bredband så kan man vända sig till ansvarig förvaltare.

  Om du saknar kontaktuppgifter till personen som är förvaltare på Riksbyggen där ni bor, så kan ni ringa oss på telefon 0771-860 860 så hjälper vi er att ta fram kontaktuppgifter.
  Johanna Kundkommunikatör
 • Om jag säger upp mitt avtal med bredbandet .angående internet .Vad gäller för kabel tvn  ??? Vilka  program har jag kvar ????
  Siv Remmerfelt
 • Hej Siv!

  Du behöver kolla med din förvaltare alt. styrelse beroende på din boendeform och fråga om det är ett gemensamt avtal dem har i fastigheten eller om det är någonting du själv kan säga upp.

  Om du saknar kontaktuppgifter till styrelsen eller förvaltare så är du välkommen att kontakta oss på 0771-860 860 dygnet runt så kan vi försöka leta reda på detta åt dig.
  Sanna Kundkommunikatör
 • Vad gäller om  en/flera boende i riksbyggenförening vill teckna enskilt avtal med fiberleverantör. Utbyggnad i området pågår.  Fiberleverantören monterar liten anslutningsdosa. Föreningen fortsätter som tidigare leverera tv och möjlighet till bredband via comhem.
  Kan föreningen motsätta sig detta/ kan föreningen godkänna detta?
  Michael Rosenberg
 • Hej Michael!

  Vi har tyvärr ingen information om detta här hos oss då din fråga är av juridisk karaktär. Det ni kan göra som boende är att kolla med exempelvis hyresnämnden om de kan hjälpa er eller kontakta en egen jurist. Om styrelsen i sig vill kolla upp vad som gäller kring detta ska de ta kontakt med sin Kundansvarig.
  Jacob Kundkommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.