Till senaste kommentaren

Är styrelseprotokollen sekretessbelagda för medlemmarna i bostadsrättsföreningen?

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. Protokollnumrering kan ske antingen i löpande följd oavsett år eller också kan ny nummerföljd påbörjas varje år. Styrelseprotokollen är inte offentliga. Varken en medlem av föreningen eller utomstående har rätt att ta del av dem.

Styrelsen bestämmer med iakttagande av sin vårdplikt om spridningen av protokollen. Revisorerna har dock alltid rätt att ta del av protokollen eftersom de ska granska hur styrelsen har skött sig under det gångna verksamhetsåret. Om det är någon särskild fråga som en medlem har begärt besked om kan denne alltid kräva svar från styrelsen under förutsättning att styrelsen med hänsyn till sin tystnadsplikt kan lämna ut uppgiften. Det är dock upp till styrelsen att avgöra hur svaret ska lämnas. Det kan ske genom ett utdrag från ett protokoll som behandlar den aktuella frågan eller genom att styrelsen lämnar ett muntligt eller skriftligt svar.

Även om du som bostadsrättshavare inte har rätt att ta del av protokollen har du naturligtvis rätt att få reda på vad som händer i föreningen. I många föreningar finns det informationsblad som kommer ut några gånger om året, andra har regelbundna informationsmöten. Om ni inte har något sådant i din förening kan du alltid motionera om det till årsstämman. De flesta styrelser blir glada om de boende intresserar sig för föreningen och vill engagera sig i sitt boende.

Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej.
  Behöver protokollen även lagras i pappersformat trots att vi också lagrar dessa digitalt?
  Per-Erik Green
  Per-Erik Green
 • Hej Per-Erik!

  Både styrelse- och stämmoprotokoll ska förvaras på betryggande sätt och sparas enligt lagen om ekonomiska föreningar. Detta innebär att protokollen i praktiken ska sparas för alltid. Protokoll bör skrivas ut så att arkivbeständighet kan garanteras och de ska sparas så det inte är någon risk att de kommer bort eller förstörs, t.ex. lämpligen i ett brand- och dyrkfritt skåp. Vissa föreningar sparar även protokollen på ett usb-minne eller digitalt på något annat sätt, vilket kan vara en bra extra trygghet.

  Vi rekommenderar fortfarande att spara protokoll på ovan angivet sätt, då vi idag inte har svar på hur man kan lagra digitala protokoll för alltid.
  Jacob Kundkommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.